.Their Job is to look after Israel. Ours is to look after them

הכי נצפים

אירועים ועדכונים

מפגשים במוסדות הלימוד!

מלגאים יקרים שלנו, אנו ממשיכות במסורת הנפלאה ומגיעות לפגוש אתכם פנים אל פנים במוסדות הלימוד.לנוחיותכם, מצורפת טבלה המפרטת את כל המועדים (תאריך & שעה) והמיקום

קרא עוד»

גאוות יחידה

התורם שלי

דילוג לתוכן