!IMPACT ביום המעשים הטובים

מעריב, 17.03.21

פרסום בעיתון מעריב – ההתנדבות המקסימה של בנות צוות IMPACT במשק חקלאי בכפר הס כחלק מ’יום המעשים הטובים’ .

דילוג לתוכן