הרשמה למלגה

רשימת מסמכי חובה

הקדמה

  • האישורים חייבים להיות מעודכנים וסרוקים באופן קריא וברור. יש להקפיד להעלות כל טופס במקום הרלוונטי בלבד.
  • חובה עליך להגיש את כל האישורים הרלוונטיים למצבך.
  • ניתן לעדכן באתר את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים, כל עוד לא נשלח אליך אישור במייל שהסתיימה בדיקת הטופס.
  • על הקבצים המצורפים לטופס להיות מסוג PDF/JPEG :ועד גודל  .MB2במידה ותהיה חריגה, לא יתאפשר להעלות את הקובץ וטופס הבקשה לא ייבדק.
  • אין להעלות קבצי Excel/Word.
  • פטור מלהגיש מסמכים של ההורים  (בשלב הראשוני), מועמד שהוגדר בצה”ל כ: זכאי תשמש כרווק בלבד או חייל בודד שעלה בגפו ועדיין לבדו בארץ.

תמונת פנים עדכנית ייצוגית וברורה, בפורמט JPEG ועל רקע לבן (לא סלפי!).

מסך שירות צבאי

 תעודת לוחם: תעודת לוחם.

 אישור חייל בודד: אישור חייל בודד מצה”ל/ מקצין פניות הציבור.

 אישור תשמ”ש: זכאי סיוע/ תשמ”ש – אישור מצה”ל/ מקצין פניות הציבור.

  תעודת שחרור בכבוד: תעודת “שחרור בכבוד” (זהב/ כסף).

 תעודת הצטיינות: תעודת הצטיינות בשירות הצבאי (לא חובה).

 המלצה: המלצת מפקד(לא חובה). 

מסך לימודים

 אישור לימודים : אישור זה הינו חובה רק למועמדים שכבר התחילו את לימודי התואר ומבקשים להצטרף למלגה משנת הלימודים השנייה. נא לצרף אישור לימודים עדכני הכולל את שנת הלימודים הנוכחית

מסך בית ההורים

** גם מועמד נשוי צריך לצרף את כל מסמכי ההורים כנדרש

  חברי קיבוץ: אישור המזכירות על מתן סיוע למועמד במהלך הלימודים.

 תעודת פטירה: תעודת פטירה במקרה שההורה נפטר.

 תעודת גירושין: במקרה שההורים גרושים: נא לצרף תעודת גירושין/ מסמך מעו”ד/ מסמך מבית הדין הרבני.

 הכנסת הורים- סטטוס קיבוץ: אישור מזכירות הקיבוץ בגין תקציב חודשי ממזכירות הקיבוץ (כרטיסייה המנוהלת בקיבוץ)/ תלושי שכר 2 חודשים אחרונים.

 הכנסת הורים- סטטוס שכיר: תלושי שכר 2 חודשים אחרונים.

  הכנסת הורים- סטטוס עצמאי: דו”ח שומה ממס הכנסה לשנת המס האחרונה או תצהיר מרואה חשבון בגין הכנסה חודשית ממוצעת לשנת 2019.

 הכנסת הורים- סטטוס לא עובד: הורה חסר הכנסה: אישור ביטוח לאומי על מעמדו כאדם חסר הכנסה.

 הכנסה חודשית נוספת- פנסיה: תלושי פנסיה 2 חודשים אחרונים, ממקום עבודה אחרון.

  הכנסה חודשית נוספת- קצבת זקנה: אישור קצבת ביטוח לאומי.

 הכנסה חודשית נוספת- קצבת אבטלה: אישור גובה דמי אבטלה מביטוח לאומי 2 חודשים אחרונים.

 הכנסה חודשית נוספת- הבטחת הכנסה: אישור גובה הבטחת הכנסה מביטוח לאומי 2 חודשים אחרונים.

 הכנסה חודשית נוספת- קצבת נכות: אישור % הנכות + גובה הקצבה, מועמד/ הורים/ אחים מביטוח לאומי חודשיים אחרונים.

 הכנסה חודשית נוספת- קצבת שארים: אישור גובה הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, 2 חודשים אחרונים.

 הכנסה חודשית נוספת- משרד הביטחון: אישור % הנכות + גובה הקצבה, מועמד/ הורים/ אחים ממשרד הביטחון 2 חודשים אחרונים.

 השכרת נכסים- הכנסות מהשכרת נכסים: חוזה שכירות הנכס.

 לשכת רווחה: רק במקרה שהמשפחה מטופלת על ידי רשויות הרווחה, מומלץ לצרף דו”ח עובד סוציאלי של הרשות המקומית על מצב המשפחה.

 נתק מוחלט מההורים: (ולא נתק כלכלי בלבד), יש לצרף אישור מלשכת הרווחה/עו”ס או הצהרה על נתק – חתומה בידי המועמד ורשם בית המשפט/ עו”ד נוטריון. (נתק ממשי למעלה מ-12 חודשים).

  ספח ת.ז: אישור על מס’ אחים: ספח תעודת זהות של אחד ההורים עם פירוט שמות הילדים.

פרטי בן-זוג וילדים – מיועד למועמד נשוי / הורה בלבד

 מועמד נשוי: תעודת נישואין. 

  מועמד גרוש: תעודת גירושין.

  מועמד עם ילדים: ספח תעודות זהות בציון שמות הילדים. 

 הכנסה בן-זוג המועמד: תלושי שכר או הכנסה 2 חודשים אחרונים.

 הכנסת בן הזוג / ילדים- קצבת נכות: אישור % הנכות + גובה הקצבה מביטוח לאומי 2 חודשים אחרונים. 

 הכנסת בן הזוג- מעמד לא עובד: חסר הכנסה: אישור מביטוח לאומי על מעמדו כאדם חסר הכנסה.

 הכנסת בן הזוג- משרד הביטחון: אישור % הנכות + גובה הקצבה ממשרד הביטחון, 2 חודשים אחרונים. 

 הכנסת בן-זוג- הכנסות מהשכרת נכסים: חוזה שכירות הנכס.

נכסים

 הורים- נכס בבעלותם: אישור החזר חודשי למשכנתא.

  הורים- נכס בבעלותם: טופס ארנונה של הרשות המקומית המפרט את גודל הבית במ”ר. 

 הורים- נכס בבעלות הקיבוץ: אישור מזכירות הקיבוץ בגין גודל הבית במ”ר/ טופס ארנונה כולל גודל הבית.

 הורים- נכס בשכירות: חוזה שכירות עדכני.

 הורים- נכס דיור מוגן: טופס ארנונה של הרשות המקומית המפרט את גודל הבית במ”ר. 

מועמד/ בן-זוג- נכס בבעלותם: אישור החזר חודשי למשכנתא (במידה שיש משכנתא). 

 מועמד/ בן-זוג- נכס בבעלותם: טופס ארנונה כולל גודל הבית במ”ר. 

 בית המועמד/בן-זוג- נכס בבעלות הקיבוץ: אישור מזכירות הקיבוץ בגין גודל הבית במ”ר/ טופס ארנונה כולל גודל הבית.

 מועמד/ בן-זוג- נכס בשכירות: חוזה שכירות עדכני. 

 רכב- הורים: רישיון רכב, עבור כל רכב בבעלות אב/ אם. 

 נכסים- רכב- מועמד/ בן-זוג: רישיון רכב, עבור כל רכב בבעלות מועמד/ בן-זוג. 

כספים

* אין לצרף צילומי מסך מתוך האפליקציה!

 דו”ח ריכוז יתרות-הורים: דו”ח המפרט את כל יתרות ההורים (נקרא גם: מצב חשבון/ פירוט תיק לקוח/ אובליגו/ תקציב קיבוץ) בכל חשבונות הבנק של כל הורה ו/או שניהם יחד. בדוח  יופיע פירוט מצב החשבון העדכני- יתרות, חסכונות, השקעות, התחייבויות, הלוואות וכו’. טופס זה חייב לשאת את שם ההורים.

  חשבון עו”ש-הורים: תדפיס תנועות עו”ש בחשבון הבנק של ההורים/תקציב קיבוץ עבור כל חשבונות הבנק של כל הורה ו/או של שניהם יחד, 2 חודשים אחרונים במלואם. 

 כרטיס אשראי הורים: תדפיס פירוט העסקאות שבוצעו בכל כרטיסי האשראי במהלך 2 החודשים האחרונים, של כל הורה ו/או של שניהם יחד. 

 ריכוז יתרות-מועמד: דו”ח המפרט את כל יתרות/ חסכונות המועמד (תיק נכסים/ תיק השקעות/ אובליגו/תקציב קיבוץ) מכל חשבונות הבנק של המועמד. מסמך זה חייב לשאת את שם המועמד/ בן-זוג. 

 חשבון עו”ש-מועמד: תדפיס תנועות עו”ש בחשבון הבנק/ תקציב קיבוץ של המועמד, חובה עבור כל החשבונות, 2 חודשים אחרונים. 

 כרטיס אשראי מועמד: תדפיס פירוט העסקאות שבוצעו בכל כרטיסי האשראי במהלך 2 החודשים האחרונים.

 הוצאות חודשיות חריגות: אישור על גובה ההוצאה ומהותה, כגון: רפואיות, הוצאה לפועל, עיקולים שיש להורים או למועמד

* המסמך מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

שיתוף ב print
Print
שיתוף ב email
Email

* מזמינים אתכם לבדוק את זכויותיכם כחיילים משוחררים וכסטודנטים 
   בתקופת הקורונה ולאחריה באתר הזכויות ׳כל זכות׳.

דילוג לתוכן