רשימת מסמכי חובה

הקדמה

  • האישורים חייבים להיות מעודכנים וסרוקים באופן קריא וברור. יש להקפיד להעלות כל טופס במקום הרלוונטי בלבד.
  • חובה עליך להגיש את כל האישורים הרלוונטיים למצבך.
  • ניתן לעדכן באתר את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים, כל עוד לא נשלח אליך אישור במייל שהסתיימה בדיקת הטופס.
  • על הקבצים המצורפים לטופס להיות מסוג PDF/JPEG :ועד גודל  .MB2במידה ותהיה חריגה, לא יתאפשר להעלות את הקובץ וטופס הבקשה לא ייבדק. 
  • אין להעלות קבצי Excel/Word.
  • לאחר הראיון, ייתכן ותתבקש להשלים מסמכים נוספים, בהתאם לצורך. 
 • פטור מלהגיש מסמכים של ההורים  (בשלב הראשוני):

  • מועמד שהוגדר בצה”ל זכאי תשמ”ש (כרווק בלבד)
  • מועמד שהוגדר חייל בודד: יתום משני הוריו/ חריג זכאי סיוע/ מנותק קשר מוחלט משני הוריו.
  • מועמד שהוגדר בצה”ל חייל בודד: שהגיע ארצה בגפו/ הוריו היגרו לחו”ל ועדיין לבד בארץ – הוריו ימלאו רק את המסמך המיועד לחייל בודד הנמצא בחוצץ בית ההורים
  • מועמד שהוריו זכאים להבטחת הכנסה מביטוח לאומי – יצרף רק אישור גובה קצבה

  מביטוח לאומי (בחוצץ משפחה) ויהיה פטור משאר מסמכי ההורים

 • מומלץ להיעזר במסמכים לדוגמה שצירפנו לכם בשדות הרלוונטיים, ע”מ שיהיה ברור למה התכוונו.
  מועמד שלא עומד בקריטריונים או שלא יצרף לטופס הבקשה באתר את כל המסמכים הרלוונטיים, טופס הבקשה שלו לא ייבדק ותימנע ממנו האפשרות לתאם ראיון אישי! 

תמונת פנים עדכנית ייצוגית וברורה, בפורמט JPEG ועל רקע לבן (לא סלפי!).

מסך שירות צבאי

 תעודת לוחם: תעודת לוחם.

 אישור חייל בודד: אישור חייל בודד מצה”ל/ מקצין פניות הציבור.

 אישור תשמ”ש: זכאי סיוע/ תשמ”ש – אישור מצה”ל/ מקצין פניות הציבור.

  כרטיס שחרור בכבוד דיגיטלי/מגנטי בצבע זהב/ כסף.

 תעודת הצטיינות: תעודת הצטיינות בשירות הצבאי (לא חובה).

 המלצה: המלצת מפקד(לא חובה). 

מסך לימודים

 אישור לימודים : אישור זה הינו חובה רק למועמדים שכבר התחילו את לימודי התואר ומבקשים להצטרף למלגה משנת הלימודים השנייה. נא לצרף אישור לימודים עדכני הכולל את שנת הלימודים הנוכחית

מסך בית ההורים

** גם מועמד נשוי צריך לצרף את כל מסמכי ההורים כנדרש

  חברי קיבוץ: אישור המזכירות על מתן סיוע למועמד במהלך הלימודים.

 הכנסת הורים- סטטוס קיבוץ: אישור מזכירות הקיבוץ בגין תקציב חודשי ממזכירות הקיבוץ (כרטיסייה המנוהלת בקיבוץ)/ תלושי שכר 2 חודשים אחרונים.

 הכנסת הורים- סטטוס שכיר: תלושי שכר 2 חודשים אחרונים.

 הכנסת הורים- סטטוס עצמאי: דו”ח שומה ממס הכנסה לשנת המס האחרונה או תצהיר מרואה חשבון בגין הכנסה חודשית ממוצעת לשנת 2022.

 הכנסת הורים- סטטוס לא עובד: הורה חסר הכנסה: אישור ביטוח לאומי על מעמדו כאדם חסר הכנסה.

 הכנסה חודשית נוספת- פנסיה: תלושי פנסיה 2 חודשים אחרונים, ממקום עבודה אחרון.

  הכנסה חודשית נוספת- קצבת זקנה: אישור קצבת ביטוח לאומי.

 הכנסה חודשית נוספת- קצבת אבטלה: אישור גובה דמי אבטלה מביטוח לאומי 2 חודשים אחרונים.

 הכנסה חודשית נוספת- הבטחת הכנסה: אישור גובה הבטחת הכנסה מביטוח לאומי 2 חודשים אחרונים.

 הכנסה חודשית נוספת- קצבת נכות: אישור % הנכות + גובה הקצבה, מועמד/ הורים/ אחים מביטוח לאומי חודשיים אחרונים.

 הכנסה חודשית נוספת- קצבת שארים: אישור גובה הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, 2 חודשים אחרונים.

 הכנסה חודשית נוספת- משרד הביטחון: אישור % הנכות + גובה הקצבה, מועמד/ הורים/ אחים ממשרד הביטחון 2 חודשים אחרונים.

 השכרת נכסים- הכנסות מהשכרת נכסים: חוזה שכירות הנכס.

 לשכת רווחה: רק במקרה שהמשפחה מטופלת על ידי רשויות הרווחה, מומלץ לצרף דו”ח עובד סוציאלי של הרשות המקומית על מצב המשפחה.

 נתק מוחלט מההורים שנמשך למעלה משנה (ולא נתק כלכלי בלבד): יש לצרף אישור מלשכת הרווחה/עו”ס או הצהרה אישית של המועמד אודות הנתק – במסמך יש לפרט אודות מהות ומשך הנתק.

  ספח ת.ז: אישור על מס’ אחים: ספח תעודת זהות של אחד ההורים עם פירוט שמות הילדים.2

פרטי בן זוג וילדים – מיועד למועמד נשוי / הורה בלבד - לא חובה להגיש

 מועמד נשוי: תעודת נישואין. 

  מועמד גרוש: תעודת גירושין.

  מועמד עם ילדים: ספח תעודות זהות בציון שמות הילדים. 

 הכנסה בן-זוג המועמד: תלושי שכר או הכנסה 2 חודשים אחרונים.

 הכנסת בן הזוג / ילדים- קצבת נכות: אישור % הנכות + גובה הקצבה מביטוח לאומי 2 חודשים אחרונים. 

 הכנסת בן הזוג- מעמד לא עובד: חסר הכנסה: אישור מביטוח לאומי על מעמדו כאדם חסר הכנסה.

 הכנסת בן הזוג- משרד הביטחון: אישור % הנכות + גובה הקצבה ממשרד הביטחון, 2 חודשים אחרונים. 

 הכנסת בן-זוג- הכנסות מהשכרת נכסים: חוזה שכירות הנכס.

נכסים

 הורים- נכס בבעלותם: אישור החזר חודשי למשכנתא.

  הורים- נכס בבעלותם: טופס ארנונה של הרשות המקומית המפרט את גודל הבית במ”ר. 

 הורים- נכס בבעלות הקיבוץ: אישור מזכירות הקיבוץ בגין גודל הבית במ”ר/ טופס ארנונה כולל גודל הבית.

 הורים- נכס בשכירות: חוזה שכירות עדכני.

 הורים- נכס דיור מוגן: טופס ארנונה של הרשות המקומית המפרט את גודל הבית במ”ר. 

מועמד/ בן-זוג- נכס בבעלותם: אישור החזר חודשי למשכנתא (במידה שיש משכנתא). 

 מועמד/ בן-זוג- נכס בבעלותם: טופס ארנונה כולל גודל הבית במ”ר. 

 בית המועמד/בן-זוג- נכס בבעלות הקיבוץ: אישור מזכירות הקיבוץ בגין גודל הבית במ”ר/ טופס ארנונה כולל גודל הבית.

 מועמד/ בן-זוג- נכס בשכירות: חוזה שכירות עדכני. 

 רכב- הורים: רישיון רכב, עבור כל רכב בבעלות אב/ אם. 

 נכסים- רכב- מועמד/ בן-זוג: רישיון רכב, עבור כל רכב בבעלות מועמד/ בן-זוג. 

כספים

* אין לצרף צילומי מסך מתוך האפליקציה!

 דו”ח ריכוז יתרות-הורים: דו”ח המפרט את כל יתרות ההורים (נקרא גם: מצב חשבון/ פירוט תיק לקוח/ אובליגו/ תקציב קיבוץ) בכל חשבונות הבנק של כל הורה ו/או שניהם יחד. בדוח  יופיע פירוט מצב החשבון העדכני- יתרות, חסכונות, השקעות, התחייבויות, הלוואות וכו’. טופס זה חייב לשאת את שם ההורים. מומלץ להיעזר במסמכים לדוגמא שצירפנו לכם בשדה זה, ע”מ שיהיה ברור למה התכוונו. 

 חשבון עו”ש-הורים: תדפיס תנועות עו”ש בחשבון הבנק של ההורים/תקציב קיבוץ עבור כל חשבונות הבנק של כל הורה ו/או של שניהם יחד, 2 חודשים אחרונים במלואם.

 כרטיס אשראי הורים: תדפיס פירוט העסקאות שבוצעו בכל כרטיסי האשראי במהלך 2 החודשים האחרונים, של כל הורה ו/או של שניהם יחד.

 ריכוז יתרות-מועמד: דו”ח המפרט את כל יתרות/ חסכונות המועמד (תיק נכסים/ תיק השקעות/ אובליגו/תקציב קיבוץ) מכל חשבונות הבנק של המועמד. מסמך זה חייב לשאת את שם המועמד/ בן-זוג.

 חשבון עו”ש-מועמד: תדפיס תנועות עו”ש בחשבון הבנק/ תקציב קיבוץ של המועמד, חובה עבור כל החשבונות, 2 חודשים אחרונים.

 כרטיס אשראי מועמד: תדפיס פירוט העסקאות שבוצעו בכל כרטיסי האשראי במהלך 2 החודשים האחרונים.

 הוצאות חודשיות חריגות: אישור על גובה ההוצאה ומהותה, כגון: רפואיות, הוצאה לפועל, עיקולים שיש להורים או למועמד

* המסמך מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

Print
Email

* מזמינים אתכם לבדוק את זכויותיכם כחיילים משוחררים וכסטודנטים 
   בתקופת הקורונה ולאחריה באתר הזכויות ׳כל זכות׳.

דילוג לתוכן