הנחיות להגשת בקשה למלגה

  • ההרשמה למלגה פתוחה מדי שנה בתאריכים : 1.3 -31.5

רק אם הנך חייל משוחרר העומד בכל הקריטריונים הבאים, הנך מוזמן להגיש בקשה למלגה:

• לוחם (כרטיס ‘שחרור בכבוד’ בצבע זהב) או תומך לחימה (כרטיס ‘שחרור בכבוד’ בצבע כסף), עד דרגת רב-סרן (עד שנה בקבע בדרגת רס”ן).

• שנת שחרור מצה”ל – משנת 2019 ואילך.

• ממשפחה מעוטת יכולת כלכלית.

• לימודים לתואר ישראלי ראשון בהיקף מלא במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או לימודי תעודה של שנה לפחות, בהיקף של מינימום 15 שעות שבועיות, במוסד לימודים המוכר ע”י משרד החינוך/ הכלכלה/ התרבות והספורט.

• תחילת שנת לימודים ראשונה (או השנייה מתוך תואר של שלוש שנים לפחות)- בחודש אוקטובר של שנת הבקשה.

• לימודי תואר/ תעודה הנמשכים פחות משלוש שנים – ניתן להירשם לקראת שנת הלימודים הראשונה בלבד.

• ניתן להתחיל את תהליך ההרשמה למלגה גם לפני קבלת תשובה סופית ממוסד הלימודים.

• מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה יוכלו להגיש מועמדות רק לקראת שנת הלימודים השנייה, ולאחר שעברו בהצלחה לפחות 3 קורסים בשנת הלימודים הראשונה ובכפוף להתחייבות ללימודים של 5 קורסים בכל שנת לימודים נוספת בתואר.

המלגה אינה מיועדת ללימודי מכינה/ השלמת בגרויות/ לימודים בהיקף חלקי או לבעלי תואר אקדמי קיים.

מועמד שלא עומד בקריטריונים או שלא יצרף לטופס הבקשה באתר את כל המסמכים הרלוונטיים, טופס הבקשה שלו לא ייבדק ותימנע ממנו האפשרות לתאם ראיון אישי! 

שלבי הגשת בקשה

מילוי טופס באתר

הבהרה: באחריות המועמד להעלות את הטפסים במקום הנכון ובצורה ברורה, אחרת טופס הבקשה לא ייבדק.

מומלץ להיעזר במסמכים לדוגמה שצירפנו לכם, ע"מ שיהיה ברור למה התכוונו.

שמירה סופית ושליחת הטופס

עד ה-31.05

בדיקת טופס הבקשה על-ידי המשרד וקבלת מייל עדכון לגבי המשך התהליך

טופס הבקשה מאושר.
קבלת מייל לקביעת מועד ראיון

קביעת מועד ראיון באמצעות הלינק שישלח אליך במייל

ראיון אישי ב- ZOOM/ במשרדי !IMPACT

קבלת תשובה במהלך אוקטובר (חיובית או שלילית)
לפני תחילת שנת הלימודים

בהצלחה!!

טופס הבקשה אינו מאושר.
סיבת הדחייה תשלח במייל

** מועמד שהגיש בקשה למלגה בשנה קודמת ונמצא זכאי למלגה אך לא מימש זכאותו (במידה ולא עברו 5 שנים מיום השחרור):

  1. יש לפתוח טופס בקשה חדש לשנה זו.
  2. יש למלא את כל השדות בטופס הבקשה למלגה, ללא צירוף מסמכים וללא שיגור הטופס. נא לצרף תמונת פנים בלבד.
  3. יש לעדכן את צוות !IMPACT שפתחת טופס בקשה חדש, במייל: impact@fidf.org
    נא לציין במייל: את שמך המלא + ת.ז.

* המסמך מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

Print
Email

* מזמינים אתכם לבדוק את זכויותיכם כחיילים משוחררים וכסטודנטים 
   בתקופת הקורונה ולאחריה באתר הזכויות ׳כל זכות׳.

דילוג לתוכן