IMPACT לקהילה!

פר״ח

פרח – תכנית לאומית להשפעה חברתית המערבת עשרות אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים ובני נוער הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונכים שלנו מעניקים לילדים תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייעים להם לממש את הפוטנציאל הגלום בהם, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

אנו מציעים לכם לקחת חלק במגוון הפרויקטים שלנו, הפזורים בכל רחבי הארץ ומאפשרים לכם לפעול בקרבת מקום המגורים או הלימודים שלכם. הפעילות בפרח היא תמורת מלגה*

* תוספת של 2,600 ₪ למשרתי מילואים בשנת הפעילות (מינימום 10 ימים)
* עפ”י הנחיית הנהלת תכנית !IMPACT ובהתאם לנהליה, המלגאי לא יהיה זכאי לכפל מלגות.

מסלולי התנדבות

החונך משמש כ”אח בוגר” ודמות חיובית להזדהות עבור החניך ומבלה איתו בביתו ובפעילויות שונות ומסייע לו בצרכיו בתחום הרגשי, חברתי, לימודי.

סטודנטים בעלי יכולת וידע בתחומים יחודיים מפעילים קבוצות ילדים בתוכניות העשרה בתחומים כגון מדעים, בריאות, אומנות, טבע, מחשבים ועוד.

בפרויקט זה מתבצעת הפעילות עם ילדים למשפחות בהן אחד ההורים מרצה תקופת מאסר בפועל או שהשתחרר ממאסר זה לא מכבר.
הפעילות כוללת לרוב מספר ביקורים בכלא לאורך השנה יחד עם הילדים.

קידום הישגים לימודיים של תלמידי תיכון במתמטיקה ברמה של 5 יח”ל באמצעות חונכות וירטואלית דרך האינטרנט. החונך זוכה לחווית למידה שונה, הכשרה מקצועית בתחום המתמטיקה וליווי מקצועי ע”י מט”ח.

מרכזים הפזורים ברחבי הארץ ובעיקר בקמפוסים ובישובי פיתוח.
פועלים בשעות אחה”צ ומציעים לילדים ולחונכים סביבה שקטה ונעימה לבילוי משותף. חונכים המפעילים מרכזים אלו מעבירים מגוון רחב של פעילויות העשרה כגון חוגי אומנות, טיסנאות, צילום, אוריגמי ורבים אחרים.

מרכזי מדע חוויתיים בהם החונכים מעודדים את המבקרים להפעיל ולשחק עם המוצגים המדעיים וכך לרכוש הבנה טובה יותר של תופעות
מדעיות. המרכזים פעילים הן בשעות הבוקר והן בשעות אחה”צ.

חונכות אישית המיועדת לסייע לסטודנטים עם לקויות למידה. חונכי הפרויקט הינם סטודנטים מצטיינים או סטודנטים הלומדים לקראת תואר שני.

אזור התנדבות

פריסה ארצית

הרשמה להתנדבות

ההרשמה לארגון פרח דרך אתר פרח בלבד.

פרטי איש הקשר בארגון

דילוג לתוכן