IMPACT לקהילה!

עמותת על״ה

עמותת על”ה פועלת לשיפור עצמאותם, הישגיהם האישיים והלימודיים ואיכות חייהם של עיוורים ולקויי ראיה בישראל במגוון פרויקטים.

השיבוץ להתנדבות בעמותה נעשה בהתאמה אישית לפי מקום מגורים, תחומי עניין בהתנדבות, מערכת שעות הלימודים והעבודה ומשתנים נוספים, עבור כל מתנדב/ת.

מסלולי התנדבות

סיוע אישי וליווי חברתי לקשישים עיוורים בודדים בכל הארץ- בישראל כ-5,000 קשישים ללקויי ראייה ועיוורים החיים בגפם ומספר רב של קשישים אשר נמצאים בתהליך של אובדן ראייה בגיל זקנה. עמותת על”ה מסייעת לקשישים אלה באמצעות מתנדבים בקריאה של מסמכים, דברי דואר וספרים, ליווי אישי ופעילויות נוספות להפגת הבדידות.

הפעילות מתקיימת בתדירות שבועית של ארבע שעות וניתן לרכז את הפעילות לפעם אחת בשבוע.

שיעורי עזר והקראת חומרי לימוד אקדמיים לסטודנטים עיוורים באוניברסיטאות ובמכללות שונות

סיוע לימודי לתלמידי המכינה לבגרות ופסיכומטרי ללקויי ראיה באוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים.

חונכות אישית לתלמידים לקויי ראייה ועיוורים מכתה א’ ועד יב’ בכל רחבי הארץ ובכל מגזרי האוכלוסייה- מטרת הפעילות הינה לקדם הישגים לימודיים, אישיים וחברתיים עבור תלמידים המתמודדים עם תהליך אובדן ראיה ולשפר בכך את עצמאותם והשתלבותם בחברה.

הפעילות מתקיימת פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים בביתו של התלמיד, סה”כ כ-4 שעות שבועיות.

חונכות אישית לילדים רואים של הורים עיוורים לקידום הישגים לימודיים והעשרה חווייתית עבור ילדים אלה- פעילות החונכות בתוכנית זו נועדה לתת מענה לקשיים לימודיים ופעילויות חברתיות וחווייתיות שלהם נדרש מענה נוסף.

הפעילות מתקיימת פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים בביתו של התלמיד, סה”כ כ-4 שעות שבועיות.

פעילויות נוספות

  • סיוע להשתלבותם של עובדים לקויי ראייה ועיוורים (מורים, עובדים סוציאליים, עורכי דין וכו’).
  • ליווי אישי של לקויי ראיה ועיוורים המתנדבים בשירות לאומי אזרחי.
  • השתתפות במגוון ימי פעילות מרוכזים של עמותת על”ה למען אוכלוסיית העיוורים בישראל.

הרשמה להתנדבות

נא להוסיף במייל: שם, ת.ז, טלפון ומסלול התנדבות

פרטי איש הקשר בארגון

דילוג לתוכן