IMPACT לקהילה!

השומר החדש

השומר החדש הינו ארגון חברתי, חינוכי וציוני שהוקם בשנת 2007 על ידי קבוצת מתנדבים אוהבי הארץ בכדי לשמור על אדמות המדינה תוך סיוע והעצמת החקלאים וגורמי האכיפה, לצד חיבור אזרחים וצעירים לאדמה, לאהבת הארץ ולזהות ציונית.
פעולות הסיוע והחיבור נעשות על-ידי התנדבות חקלאית מגוונת לצד פעילויות חינוכיות שערכי העמל, הערבות ההדדית, האומץ האזרחי ואהבת הארץ הן עמודי התווך שלה.
ארגון השומר החדש רואה עצמו כזרם מתפתח בציונות המעשית הפועל ברוח חלוצית-ממלכתית ובהשראת ארגון השומר אשר פעל בראשית הציונות. הארגון מוביל מגוון פעולות התנדבותיות וחינוכיות במרחבים החקלאיים והפתוחים של מדינת ישראל. מאז הקמתו השומר-החדש מחזק את תחושת אהבת הארץ בקרב עשרות אלפי מתנדבים המסייעים למאות חקלאים וגופים ארציים לטובת שמירה על אדמות המדינה, כל זאת תוך שיח ולימוד ערכי-הציונות המעניק חווית בירור וגיבוש הזהות האישית והלאומית.

מסלולי התנדבות

שמירה על סמך נוכחות והרתעה בזוגות בחוות חקלאיות ברחבי הארץ בשעות הלילה (משתנה בין החוות) בדר”כ 8 שעות משמרת.
הגעה למוקדי השמירה היא עצמאית ודורשת רכב.

אזור התנדבות

כל הארץ
 

הרשמה להתנדבות

נא להוסיף במייל: שם, ת.ז, טלפון ומסלול התנדבות


פרטי איש הקשר בארגון

דילוג לתוכן