IMPACT לקהילה!

הקרן לרווחת נפגעי השואה

מסלול ״מצעד הגבורה״

הקרן לרווחת נפגעי השואה

הקרן לרווחת נפגעי השואה הינה העמותה המרכזית לטיפול ברווחתם של ניצולי
השואה בישראל. הקרן נוסדה בשנת 1994 על ידי ניצולי שואה במטרה לסייע
לניצולי השואה בישראל בכל תחומי הרווחה ולתת להם עזרה רפואית, חברתית,
נפשית וכלכלית על מנת שיוכלו לחיות בכבוד ולהיטיב ככל האפשר את השנים
האחרונות לחייהם. בישראל חיים כ-147,999 ניצולי שואה, רבים מהם במצב
סוציואקונומי ירוד. לצערנו בכל יום הולכים לעולמם 41 ניצולי שואה.
אלו הן השנים האחרונות בהן עוד ניתן לסייע להם! 

מסלולי התנדבות

40% מקרב ניצולי השואה בישראל חיים בתחושה של בדידות. הבדידות משפיעה על הניצולים לרעה הן פיזית והן נפשית גם כקשישים וגם על בסיס טראומות העבר. צרכי הניצולים בתחום זה אך גוברים עם השנים עם העלייה בגיל.

המטרה: צמצום בדידותם של ניצולי השואה באמצעות קשר חברתי ארוך טווח עם מתנדבים, תוך מתן סיוע לצרכים אישיים נוספים.
המלגאים מופעלים בהתנדבות ארוכת טווח – ביקור תדיר על בסיס שבועי למטרות חברתיות. במסגרת זו מופעל גם פרויקט “מחוברים” שמטרתו ללמד את הניצול/ה שימוש במחשב. הצוות המקצועי של הקרן מדריך את המתנדבים לפני הפעילות ומלווה אותם במהלכה.

מצעד הגבורה הינו פרויקט לאומי חינוכי, להעברת זיכרון השואה מהפאסיבי לאקטיבי, תוך הפיכת הזיכרון למנוע השראה ליצירת הווה ועתיד טוב יותר. אירועי השיא מתנקזים למצעדי הגבורה, שמסייעים ביצירת התנדבויות מעצימות ובבניית קהילות שמחברות את זיכרון השואה לחיים היומיומיים של כולנו.

קיימים 3 מסלולי התנדבות עיקריים. כלל מסלולי ההתנדבות כוללים הליך פיתוח אישי משמעותי של המלגאי/ת:

  1. מגבירי אור כוכבים – התכנית החינוכית, במסגרתה כל 2 מלגאים יחנכו במשותף כיתה ויובילו אותה להתנדבויות ולמנהיגות קהילתית. התכנים יתמקדו בהסברים על דרך גבורת החיים, מנהיגות, יזמות חברתית, סטוריטלינג והעצמה אישית. מתכונת התנדבות של 4 שעות שבועיות, המחולקות לשעות הכנה ושעות הדרכה.
  2. הובלת האקתונים – 4 האקתונים יופקו במהלך שנת 2020/21 וישימו את ההנצחה הטכנולוגית בליבת העשייה, אנו מחפשים מלגאים טכנולוגיים שרוצים ליצור, לנהל מוצר, גרפיקאים, אנשים שיודעים להזיז הרים. 4 שעות בשבוע בממוצע (בעיקר מהבית), ההאקתונים מתוכננים לחול המועד פסח.
  3. צוות ניהולי –  אנשים ששואפים להיות חלק ממנהיגי/ות העתיד ויודעים להזיז הרים. יתרון לבעלי רקע ב: כתיבה, שיווק, ניהול, גרפיקה וידע אחר שלדעתך רלוונטי. המשתלבים בצוות יוכלו ליהנות מהליך פיתוח אישי משמעותי. 4 שעות שבועיות, ההתנדבות משלבת גם עבודה מהבית.

לפרטים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר להתרשם   https://brave-together.com/

להרשמה למצעד הגבורה- ליאון וענונו

info@brave-together.com

אכלוסיית יעד

התוכנית תתייחס לאוכלוסיית ניצולי השואה שחשים בדידות, עם תעדוף לניצולים נטולי מערכת חברתית-משפחתית תומכת.  
במסגרת המפגשים עם הניצול צפוי קשר חברתי מיוחד במינו הכולל:
תכנים מגוונים המותאמים לשני הצדדים: שיחה, קריאה, משחק, טיול רגלי ועוד.
עדות היסטורית – סיפור חיים ממקור ראשון.
שעות גמישות – תיאום מפגשים על פי הנוחות של שני הצדדים.

אזור התנדבות והרשמה

ניתן להתנדב במרכזי פעילויות ברחבי הארץ. 

לצפייה במסמך המרכז את דרכי ההתקשרות עם הרכזים ע”פ אזור גאורפי לחצו על הלינק:
הקרן לרווחת נפגעי השואה – רכזים אוגוסט 2023.

אתר האינטרנט

דילוג לתוכן