הענקת מגן הוקרה לנשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל, פרופ׳ יורם רבין

ידיעות ראשון
דילוג לתוכן