IMPACT לקהילה!

בליבה חומה

בליבה חומה- סיוע לסטודנטים חרדים בתהליכי השתלבות באקדמיה.

תכנית בליבה חומה פועלת מזה שמונה שנים כדי לסייע לצעירים חרדים להצליח בלימודים אקדמאיים ולהשתלב בתעסוקה איכותית וכדי ליצור גשרים בין החברה החרדית לחברה הישראלית הכללית.
בשנים האחרונות בוחרים יותר ויותר צעירים בני המגזר החרדי להשתלב במסלולי שירות צבאי ובלימודים אקדמאיים, ורואים עצמם חלק מהמרקם החברתי והכלכלי בישראל.
עם זאת, הללו נתקלים בקשיים לימודיים ותרבותיים אדירים,  וכתוצאה מכך, למעלה מ-50 אחוזים מהסטודנטים החרדים נושרים מהלימודים.
תוכנית בליבה חומה מסייעת לסטודנטים חרדים להשלים תעודת בגרות או מכינה קדם אקדמאית ומלווה אותם דרך חונכות אישית במקצועות מגוונים לאורך התואר שלהם.

בונוסים מיוחדים:

  • התנדבות בשעות גמישות.
  • שעת חברותא שבועית במסגרת.
  • שעות ההתנדבות- הכוללת לימוד טקסטים מארון הספרים היהודי והכרות עם העולם החרדי.
  • ארבעה מפגשים קבוצתיים במהלך השנה הכוללים תכני העשרה וגיבוש, כגון סיור מודרך בשכונות החרדיות של ירושלים.
  • אפשרות להשתלב בפרויקטים נוספים של העמותה, במלגה או בשכר, כגון פרוייקט הקיץ “קטיף ישראלי”.

מסלולי התנדבות

ליווי וסיוע אקדמאי לסטודנטים חרדים במכינה קדם אקדמית ובהשלמת בגרויות במקצועות אנגלית, מתמטיקה ועוד.

ליווי סטודנטים חרדים למדעי המחשב ולמקצועות ההנדסה.

ליווי סטודנטים חרדים במהלך תארים במקצועות שונים : כלכלה, פסיכולוגיה, מדעי החברה ועוד.

פרויקט מקביל של העמותה בנגב, במסגרתו ניתן לסייע בהשתלבות אקדמית לסטודנטים מהמגזר הבדואי וללמוד ערבית מדוברת.

אזור התנדבות

ירושלים, תל אביב וגוש דן (בר אילן, חולון,  בני ברק ועוד), חיפה, אריאל, באר שבע, אשדוד וצפת.

הרשמה להתנדבות

דילוג לתוכן