IMPACT לקהילה!

בליבה חומהבליבה חומה- סיוע לסטודנטים חרדים בתהליכי השתלבות באקדמיה.

תכנית בליבה חומה פועלת מזה למעלה מעשור כדי לסייע לצעירים חרדים להצליח בלימודים אקדמיים ולהשתלב בתעסוקה איכותית וכדי ליצור גשרים בין החברה החרדית לחברה הישראלית הכללית.
בשנים האחרונות בוחרים יותר ויותר צעירים בני המגזר החרדי להשתלב במסלולי שירות צבאי ובלימודים אקדמיים, ורואים עצמם חלק מהמרקם החברתי והכלכלי בישראל.
עם זאת, הללו נתקלים בקשיים לימודיים ותרבותיים אדירים,  וכתוצאה מכך, למעלה מ-50 אחוזים מהסטודנטים החרדים נושרים מהלימודים.
תכנית בליבה חומה מסייעת לסטודנטים חרדים להשלים תעודת בגרות או מכינה קדם אקדמית ומלווה אותם דרך חונכות אישית במקצועות מגוונים לאורך התואר שלהם.

בונוסים מיוחדים:

  • התנדבות בשעות גמישות.
  • שעת חברותא שבועית במסגרת שעות ההתנדבות, הכוללת לימוד טקסטים מארון הספרים היהודי והכרות עם העולם החרדי.
  • ארבעה מפגשים קבוצתיים במהלך השנה הכוללים תכני העשרה וגיבוש, כגון סיור מודרך בשכונות החרדיות של ירושלים.
  • אפשרות להשתלב בפרויקטים נוספים של העמותה, במלגה או בשכר, כגון פרוייקט הקיץ “קטיף ישראלי”.

בונוסים מיוחדים:

  • התנדבות בשעות גמישות.
  • שעת חברותא שבועית במסגרת שעות ההתנדבות, הכוללת לימוד טקסטים מארון הספרים היהודי והכרות עם העולם החרדי.
  • ארבעה מפגשים קבוצתיים במהלך השנה הכוללים תכני העשרה וגיבוש, כגון סיור מודרך בשכונות החרדיות של ירושלים.
  • אפשרות להשתלב בפרויקטים נוספים של העמותה, במלגה או בשכר, כגון פרוייקט הקיץ “קטיף ישראלי”.

מסלולי התנדבות

ליווי וסיוע אקדמאי לסטודנטים חרדים במכינה קדם אקדמית ובהשלמת בגרויות במקצועות אנגלית, מתמטיקה ועוד.

ליווי סטודנטים חרדים למדעי המחשב ולמקצועות ההנדסה.

ליווי סטודנטים חרדים במהלך תארים במקצועות שונים : כלכלה, פסיכולוגיה, מדעי החברה ועוד.

פרויקט מקביל של העמותה בנגב, במסגרתו ניתן לסייע בהשתלבות אקדמית לסטודנטים מהמגזר הבדואי וללמוד ערבית מדוברת.

המסלול מיועד לבוגרי נצח יהודה, חץ צנחנים, תומר גבעתי ופלוגת הנגב. ההתנדבות תכלול תגבור של חיילי שנת המעו”ף (שנת המשימה) וסטודנטים בוגרי המסלולים החרדים שבתחילת דרכם האקדמית.

אזור התנדבות

ירושלים, תל אביב, רמת גן, בני ברק, אריאל, חיפה, אשדוד, אשקלון ועוד!

הרשמה להתנדבות

נא להוסיף במייל: שם, ת.ז, טלפון ומסלול התנדבות

דילוג לתוכן