IMPACT לקהילה!

"אחריי!" נוער מוביל שינוי

“אחריי!” הנה עמותה חינוכית חברתית הפועלת במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על עתידם באמצעות חינוך.
באמצעות תכניות חינוכיות המחברות לאבני דרך בחברה הישראלית נוטעת העמותה בחניכיה תחושת הצלחה ומסוגלות ומעודדת אותם להשתלב כאזרחים תורמים בחברה הישראלית. 
“אחריי!” מלווים בני נוער וצעירים במגוון פרויקטים: “אחריי! בשטח”, “אחריי! הכנה לצה”ל, מכינות קדם צבאיות, שנת שירות, ליווי חיילים ועוד. בהתנדבות ב”אחריי!” משפיעים על אלפי בני נוער ומעניקים לחברה בחזרה.

מסלולי התנדבות

הכנת בני נוער בכיתות יא’-יב’ לשירות משמעותי בצה”ל, אימוני כושר גופני.

מתי וכמה: פעם או פעמיים בשבוע בשעות הערב. שעתיים.

קורס שטח, סיירות והישרדות המיועד לשכבות ט’-י’ ומחבר את החניכים לדרך ארץ דרך הרגליים.

מתי וכמה: פעם או פעמיים בשעות הערב. שעתיים.

הכנת נוער נושר מהמסגרת הפורמאלית לבגרות 3 יח”ל במתמטיקה תוך פיתוח מסוגלות עצמאית.

מתי וכמה: פעם בשבוע אחה”צ, 4 שעות כל מפגש.

תמיכה, ליווי וייעוץ לבוגרי כלל תכניות החינוך בתנועת “אחריי!”, במהלך השירות הצבאי ואחריו.

מתי וכמה: גמיש.

התנדבות בתפקידים לוגיסטיים וחינוכיים במהלך ימי שיא (ימים מרוכזים)

מתי וכמה: גמיש

התנדבות בליווי שנת השירות של אחריי בקומונות וגרעיני הנח”ל ברחבי הארץ. ליווי, הדרכה ותפעול במכינות הקדם צבאיות של “אחריי!”.

מתי וכמה: גמיש.

אזור התנדבות

פריסה ארצית 

הרשמה להתנדבות

נא להוסיף במייל: שם, ת.ז, טלפון ומסלול התנדבות

לטובת להתנדבות באחריי! יש למלא פרטים בקישור:
https://bit.ly/312xgwM

פרטי איש הקשר בארגון

דילוג לתוכן